iun 13 2014

Emisiunea Ora de veghe din 12 iunie 2014

Publicat de la 4:31 pm în categoria Acţiuni

Puteţi urmări înregistrarea emisiunii aici:

 

 

Un comentariu

Un comentariu la “Emisiunea Ora de veghe din 12 iunie 2014”

 1. diaconupe 13 Jun 2014 la 5:24 pm

  COMUNICAT

  În temeiul prevederilor art.6 alin.3 din H.G. nr.760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, secretarul de stat domnul Adrian Sanda solicită TUTUROR preşedinţilor asociaţiilor de revoluţionari din România, legal constituite, ca la întrunirea Colegiului Revoluţionarilor ce va fi convocat la data şi locul ce va fi comunicat în timp util pe acest site, să prezinte următoarele documente:

  - Procesul verbal al adunării generale încheiat în condiţiile art.21 alin 4 din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;

  - Împuternicirea acordată în condiţiile legii privind participarea la întrunirea Colegiului Revoluţionarilor ;

  - Certificat de grefă (extras actual din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ) emis de Judecătoria unde a fost înscrisă asociaţia;

  - Lista cuprinzând membrii asociaţiei (în format Excel) conform modelului ataşat, semnată şi ştampilată de preşedintele asociaţiei.

  Nr. Crt.

  Nume / Prenume

  Initiala tatalui

  CNP

  Serie / Nr. Certificat L. 42/1990

  Data eliberarii

  MOF

  Serie / Nr. Certificat L.341/2004

  Data

  eliberarii

  M

  O

  F

Comments RSS

Scrie un comentariu